Intro

Overskrift
Om min praksis
Med mine værker producerer jeg kultur og samvær omkring samfundsrelevante historiske, sociale, mellemmenneskelige og demokratidiskuterende emner.
Denne hjemmeside er støttet af
Tekst
J
eg interesserer mig for aktuelle magtforhold i samfundet, uden mine kunstprojekter derved bliver politisk retorik. Med mine værker producerer jeg kultur og samvær omkring samfundsrelevante historiske, sociale, mellemmenneskelige og demokratidiskuterende emner. Jeg arbejder med spændingsfeltet mellem tilsyneladende private domæner og åbenlyst offentlige anliggender, for herigennem at dekonstruere begge dele og tale om individdets rolle i samfundet.

Jeg har haft fingrene i så forskellige medier som video, foto, tekst og iscenesættelse af socialitet. Min kunstproduktion lægger sig i forlængelse af relationel æstetik og er beslægtet med konceptuelle, performative og dokumentariske praksisser.

Jeg er uddannet på Det Jyske Kunstakademi og var i perioden fra 2000 til 2009 medkurator i og medarrangør af udstillingsstedet og kulturinstitutionen rum46 i Århus.

Sixten Therkildsen.
Seneste nyt
Seneste nyt
We imagine we remember på VÆG Contemporary Art Gallery
Jeg udstiller mine store foto-kollager VI TROR VI HUSKER på VÆG Contemporary Art Gallery i Aalborg i perioden 11/1 2014 - 8/2 2014. Solo-udstillingen hedder We imagine we remember.
Se mere her www.vaeg-gallery.dk
VI TROR VI HUSKER på Godsbanen
Jeg udstiller mine store fotokollager VI TROR VI HUSKER på Godsbanen i Århus i perioden 5/10 - 31/10 2013. Fernisering lørdag d. 5/10 kl 15-17.
Læs pressemeddelelsen her
Copyright © 2014 Sixten Therkildsen
Denne hjemmeside er lavet af Sixten Therkildsen / www.hypeogmaskine.dk HYPE & MASKINE